Företagande i Grums

Om oss

Grumsföretagarna är en ekonomisk förening som bildades 1983 och har idag cirka 60 medlemsföretag anslutna till föreningen. Vi vill gärna se dig som medlem också!

Vi är ett nätverk som arbetar för ett gott företagsklimat samt att ta tillvara det lokala näringslivets intressen så att företagen inom kommunen kan driva sina verksamheter på konkurrensmässiga grunder.

Detta sker genom utbyte av information, erfarenhet och kunnande mellan medlemsföretagen. Vi kan också vara ett kontaktorgan till kommunen, statliga myndigheter och andra organisationer inom det privata näringslivet.

Föreläsningar med intressanta ämnen arrangeras och dessutom ordnas medlemsträffar där vi träffas och trivs under enkla former.

Grumsföretagarna påverkar och skapar affärer.