Företagande i Grums

Företagandet i Grums

 

Gemensamt utveckla näringslivet

Det finns idag omkring 330 företag i Grums kommun. Här har vi en lång tradition av bruksindustri, vi har tidigare haft både järnbruk och glasbruk. Pappersbruket är sedan länge tongivande i samhället.

Vi vet att inom basindustrin skapas inga nya arbetstillfällen; istället skapar ny teknik ett minskat behov av arbetskraft. Därför är det av största vikt att skapa förutsättningar för ett breddat näringsliv.

Kommunen, företagen och köpmännen med flera arbetar gemensamt för att utveckla näringslivet i kommunen.

 

Kommunens service

Sedan april 2015 arbetar ett antal nyckelpersoner med tillväxt- och kommunikationsfrågor i en egen enhet under medborgarkontoret. Arbetet inbegriper såväl näringsliv och företagsamhet som medborgardialog, inflyttning och turism. Tillväxtenheten har ett nära samarbete med kommunledningen och arbetar strategiskt för att utveckla Grums kommun.

Maria Röhr, tillväxtstrateg
Näringslivsansvarig, företagsklimat, etablering och turism.
0555 – 420 54
maria.rohr@grums.se

Anna-Maria Jäger, utvecklingskoordinator
Projektansvarig tillväxt, näringslivs- och landsbygdsutveckling och intern kommunikation.
0555 – 421 46
anna-maria.jager@grums.se

Helena Bergström, kommunikationsstrateg
Övergripande ansvar för kommunens kommunikation, webbplatser, sociala medier och marknadsföring.
0555 – 421 41
helena.bergstrom@grums.se

Kjell Nyström, stadsarkitekt (arbetar 50 % i enheten)
Ansvarig för kommunens översiktsplan (ÖP), detaljplaner och nya bostadsområden.
0555 – 421 38
kjell.nystrom@grums.se