Företagande i Grums

Bryggfesten Grums 8-9 juli 2016 

Annons bryggfestenHuvudsatsningen detta år är att arrangera ett stort publikt evenemang där föreningen Grumsföretagarna i samverkan är initiativtagare/projektägare med syftet att visa närheten till vatten som en besöksresurs. Vi ser inom föreningen hur Grums kommun genom en bred samverkan kan uppmuntra till entreprenörskap kring en växande besöksnäring med vattnet som framtidsresurs. Det är ett perspektiv som kan utvecklas men som behöver marknadsföras och få ett brett genomslag hos allmänheten. Framförallt handlar det om att skapa en upplevelse där upptäckten av ett sjönära läge kan vara inspirerande och bidra till nya perspektiv på såväl näringsliv som synen på Grums kommuns framtid. En start och lansering av föreningens tankar kring upplevelser och turism är evenemanget Bryggfesten Grums den 8-9 juli 2016. Besökare kan där njuta av en god bit mat, underhållning samt upptäcka vilken attraktionskraft och möjligheter som finns i en utvecklad sjönära turism i framtiden. Evenemanget har således en bred målgrupp och är en mötesplats mellan allmänhet och företagare. Föreningar ges möjligheter att visa sin verksamhet under en planerad familjedag lördagen den 9 juli. Syftet är att visa på möjligheter till att utveckla ett litet hamnområde som en knutpunkt för framtida besöksnäring. Projektet är väl förankrat och har stöd i kommunen. Samverkan med ideella föreningar är också en nyckelfaktor för att genomföra ett framgångsrikt evenemang. Vidare planerar föreningen under kommande verksamhetsår i samverkan med Tillväxtenheten – kommunens utvecklingsavdelning för näringslivsfrågor- bland annat en utbildningsdag ( en nyhet i Grums!), samt en företagsgala i mars 2017.