Företagande i Grums

Lunchföreläsning i Bruket 26/5

Schyst! ska få oss att kommunicera mer jämlikt 

Vanans makt är stor. Vi gör som vi brukar och reflekterar sällan över våra exakta ordval och uttryck. För att motverka att vi omedvetet förstärker och vidmakthåller myter och stereotypa föreställningar har Region Värmland tagit fram Schyst! – en handbok med tips och exempel som hjälper dig kommunicera mer jämlikt.

Lunchföreläsning i Bruket 26/5

Under mångfaldsdagarna kommer Regions Värmlands genusutvecklare Marianne Nilsson att lunchföreläsa om Schyst! för våra politiker, tjänstemän och företagare.
Måndagen den 26 maj kl. 12-13 i Bruket, bibliotekshusets övervåning. Föreläsningen är gratis men lunchen har självkostnadspris 75 kronor.
Anmäl dig till Helena på 0555-421 41 helena.bergstrom@grums.se eller Maria på 0555-420 54 maria.rohr@grums.se senast den 23 maj. Antal platser är begränsat till ca 50.

 

 

Ord och bild spelar roll

Schyst! innehåller bilder, tydliga exempel kring ordval och bildkomposition, råd vid fotografering och andra tips som hjälper dig kommunicera schystare. Målet är jämlik kommunikation där alla Värmlands invånare känner sig inkluderade i ord och bild. Personerna på bilderna i handboken är invånare i Värmland som tillsammans illustrerar olika aspekter kring begreppen mångfald och jämlikhet.
Regional tillväxt genom jämställdhet

Handboken är en del i Region Värmlands arbete för jämställd regional tillväxt och ska bland annat delas ut till landstinget och Värmlands kommuner. Syftet med jämställdhetsarbetet är att stärka regionen genom att synliggöra både kvinnor och män och lyfta fram berättelser om ett jämställt Värmland. Ett annat ändamål är att göra begreppet jämställd tillväxt begripligt för alla. Målet är ett öppnare Värmland där alla känner sig inkluderade.

 

– Region Värmland har ett uppdrag från regeringen att jobba med tillväxtfrågor, och i det uppdraget är jämställdhet en viktig fråga. I Värmlandsstrategin, som tagits fram som strategi för hur Värmland ska utvecklas fram till 2020, slås det fast att jämställdhet är en viktig framgångsfaktor för utvecklingen av Värmland. Schyst! är ett konkret exempel på det arbetet där vi bland annat också inkluderar mångfalds- och jämlikhetsperspektivet, säger Catarina Segersten Larsson, regionråd för Region Värmland.