Företagande i Grums

Välkommen till Grumsföretagarna!

Välkommen till Grumsföretagarna!

Grumsföretagarna är en ekonomisk förening som bildades 1983 och har idag cirka 60 medlemsföretag anslutna till föreningen. Vi vill gärna se dig som medlem också! Vi är ett nätverk som arbetar för ett gott företagsklimat samt att ta tillvara det lokala näringslivets intressen så att företagen inom kommunen kan driva sina verksamheter på konkurrensmässiga grunder.